Trive (Gedijen)
Wat ter wereld zal er voor nodig zijn?